Selecteer een pagina

123Happy Zorgeloos onbezorgd rijden

Hoofdlijnen

Pechhulp

Pech onderweg? Wij verhelpen zo snel mogelijk het probleem.

Diefstal of schade

Diefstal of schade? Het eigen risico is standaard €1000,- en wordt met ‘123Happy Zorgeloos’  gemaximeerd op €100,- voor schade aan het eigen voertuig.

Annuleren of verplaatsen

Komt het toch niet uit? Dan kunt u met 123Happy zorgeloos tot 48 uur voor aanvang annuleren en krijgt u de huursom teruggestort. Binnen 24 tot 12 uur voor aanvang kunt u uw boeking kosteloos naar een ander tijdstip of andere dag verplaatsen.

Onbezorgd op avontuur met uw E-scooter en/of e-Fatbike!
Deze voorwaarden geven u inzicht wat onder ‘123Happy Zorgeloos’ valt en wat uw rechten, plichten en de uitzonderingen zijn.

Rechten

Diefstal of total loss

U krijgt bij diefstal of total-loss van de door u gehuurde voertuig gedurende de looptijd van het ‘123Happy Zorgeloos’ een ander voertuig geleverd of een passend alternatief. Uw eigen risico is gemaximeerd op €100,- Zorgt u er wel voor dat u er alles aan heeft gedaan om diefstal of schade anderszins te voorkomen. Zo moet de E-scooter aantoonbaar op slot staan en vastgemaakt aan een ander object (zoals een tweede voertuig of een paal).

Annuleren

Wilt u de reservering annuleren? Dan geldt:

Tot 48 uur voor aanvang: mogelijkheid van restitutie van de gehele huursom. Binnen 24 uur tot 12 uur voor aanvang: geen geld teruggave, maar kosteloos verplaatsen naar een ander huurmoment.
De reserveringskosten en kosten voor ‘123Happy Zorgeloos’ worden niet terugbetaald.

Schades

Schade aan uw E-scooter, de is met het ‘123Happy Zorgeloos’ gedekt. Uw eigen risico is standaard €1000,- en is met ‘123Happy Zorgeloos’ gemaximeerd op €100,-, ook als de schade uw eigen schuld is.

Schade aan derden Veroorzaakt u onverhoopt met een E-scooter schade aan (eigendommen van) anderen, dan is het voertuig WA verzekerd. In geval van een claim op deze WA verzekering bedraagt het vaste eigen risico dat aan 123Happy in rekening wordt gebracht €1000,- , Het bedrag dat 123Happy u in een dergelijk geval in rekening brengt kunt u met ‘123Happy Zorgeloos’ maximeren op €500,-

Belangrijk: Indien een schade aan het voertuig wordt veroorzaakt door een andere/derde partij dan dient u deze partij aansprakelijk te stellen

NB: IN ALLE GEVALLEN VAN SCHADE: schakel indien nodig politie in (bel 112) en neem zo snel mogelijk contact op met de verhuur locatie en/of 123Happy (info@123happy.nl)

In geval van opzet of grove nalatigheid van de huurder (offroad- en strand rijden behoren hier ook toe en wij kunnen dit controleren) verliest ‘123Happy Zorgeloos’ haar werking. Schade zal dan in zijn geheel aan u in rekening worden gebracht.

Pech onderweg

Heeft u pech onderweg dan helpen wij u tijdens openingstijden binnen een straal van 30 kilometer.

Let op: De maximaal te rijden afstand met 1 persoon op een E-scooter is 50KM. Wilt u verder rijden, overleg dan met de verhuurlocatie of de huurperiode verlengt kan worden en dat u met ingang van de 2e verhuur periode een nieuwe accu krijgt. Rijdt u meer dan 50KM of met meerdere personen op 1 E-scooter (niet toegestaan en bereik neemt dan af) dan kunnen wij voldoende accucapaciteit niet garanderen. Komt u in een dergelijk geval  stil te staan en moeten wij u op locatie helpen, dan brengen wij 70 euro servicekosten in rekening.

Bij off-road en strand rijden brengen wij altijd en ongeacht (zichtbare) schade minimaal 200 euro in rekening.

 

Plichten

Snel melden

Meld eventuele schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie ook zo snel mogelijk aan ons door.

U kunt dit in eerste instantie doen bij de verhuur locatie waar u uw voertuig heeft gehuurd, contact gegevens kunt u vinden op de website van de locatie of via 123happy.nl/locaties. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u mailen op info@123happy.nl.

Eerlijk

Wilt u dit zekerheidsplan afsluiten? Wij vragen u dan wel om onze vragen eerlijk beantwoorden en zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en vervolgschade te beperken.

Contract en betaling

U betaalt de vergoeding voor het ‘123Happy Zorgeloos’ tegelijk met uw boeking, zowel online als op de verhuurlocatie. Na aanvang van de huurperiode (u heeft dan al op het voertuig gereden) kan het ‘123Happy Zorgeloos’ niet meer aan uw reservering worden toegevoegd.

Het ‘123Happy Zorgeloos’ contract begint vanaf het moment dat uw huurperiode start en eindigt wanneer het huurcontract afloopt. Het contract wordt bij inlevering automatisch beëindigd.

Het ‘123Happy Zorgeloos’ kan binnen 1 reservering alleen voor ALLE voertuigen tegelijk worden afgesloten. Wilt u dit niet maak dan losse boekingen.

Bij annulering van een boeking gelden de ‘123Happy Zorgeloos’ annuleringsvoorwaarden alleen voor de betaalde huurtarieven. De vergoeding voor het ‘123Happy Zorgeloos’ en voor de reserveringskosten wordt niet gerestitueerd.

 

Uitzonderingen

Dekkingsbeperkingen

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als uw voertuig niet op slot stond (en vast aan een ander voorwerp) en/of wanneer u de sleutels niet kunt overleggen.

Opzet, grove nalatigheid

Bij schade of verlies ontstaan door opzet en/of grove nalatigheid in de breedste zin kan geen beroep worden gedaan op het ‘123Happy Zorgeloos’ en zal het totale schadebedrag op u worden verhaald.

Voorbeelden zijn:

  • Rijden over het strand/offroad of door (zee)water
  • Roekeloos rijgedrag
  • Een E-scooter laten besturen door een persoon die niet in het bezit is van een geldig (brommer)rijbewijs. LET OP! De berijder is dan ook niet WA verzekerd en de E-scooter kan door de politie in beslag worden genomen! In alle gevallen van rijden zonder rijbewijs zal het volledige (en dus ongemaximeerde) schadebedrag op de hoofdhuurder worden verhaald.
  • E-scooter inzetten of gebruiken voor een doeleinde waar deze niet voor is gemaakt en bedoeld (voorbeeld personenvervoer, onderverhuur, etc).

In geval van vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met De verhuurlocatie of 123Happy (info@123happy.nl). Vermeld altijd uw naam, telefoonnummer en email adres zodat wij u kunnen bereiken. Zelfs als wij ‘123Happy Zorgeloos’ met zorgvuldigheid zullen vertalen, is de Nederlandse versie altijd leidend.